Ana sayfa Oto Haber Cam Filmi Kaplama Serbest Mi? Araç Filmi

Cam Filmi Kaplama Serbest Mi? Araç Filmi

746
0

Araçlarda Cam Filmi Yasağı Resmen Kalktı, işte ŞARTLAR!

Araçlarda cam filmi yasağı resmen kalktı. Yasağı kaldıran, daha doğru cam filmini yasal hale getiren ve belli şartlara bağlayan düzenleme bugün yürürlülüğe girdi. Araçlarda Cam Filmi Kullanımı ve Şartları Nelerdir?

Tüm Detaylar burada!

Araç sahipleri ile trafik polislerini karşı karşıya getiren, yasal olup olmadığı sıklıkla tartışılan Siyah Renkli CAM filmi yasağı bugün yürürlülüğe giren yönetmelikle resmen kalkmış oldu.

Resmi gazetede 6 Ay önce yayımlanan karar bugün itibariyle yürürlülüğe girdi.

ARAÇLARDA CAM FİLMİ KULLANIMI ŞİMDİ YASAL HALE GETİRİLDİ
Araçlar Cam Filmi Yasağı Bugün Resmen Kalktı!

Resmi Gazetede 6 ay önce yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği; araçlara cam filmi taktırmanın yasal olarak önünü açıyor.

Söz konusu düzenlemede şimdiye dek yasak olan ve taktıranlara ceza kesilen uygulamanın son bulduğunu söyleyen Avukat Cevat Kazma, yönetmelikte ilgili maddede bazı şartların olduğunu açıkladı.

“Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, artık araçlara cam filmi takmak serbest hale geldi. Ancak yönetmelikte, hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayı yapan işyerleri için bazı şartlar bulunuyor.

Sadece standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılmasının mümkün olacağını vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacağının altını çizdi.

Yapılması halinde kesilecek ceza miktarının 189 TL olacağını ve itiraz edilemeyeceğini ifade etti.”

ÖN CAMDA KESİNLİKLE CAM FİLMİ OLMAYACAK!
Cam Filmi Kullanımının Cezası Kaç Para?

Araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılmayacak. Yapılması halinde ise 189 TL ceza ödenecek ve itiraz edilemeyecek.

Yeni Cam Filmi Uygulamasında ŞARTLAR NELER?

Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı yasak. Ayrıca uygulama yapılırken kullanılan yapıştırıcı malzemenin akrilik esaslı olması ve uygulamanın cam panellerin iç yüzüne yapılması zorunlu hale getirildi.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği Hakkında Neler Söylenmişti.

28 Kasım 2008’de yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği (AİTM) günün teknolojik şartlarına uyum sağlanması amacıyla revize edilerek Resmi Gazete’de 6 ay önce yayımlanmıştı.

Türkiye’de üretim yapan imalatçıların desteklenmesine yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü;

“Bakanlıkça düzenlenen ulusal araç tip onayı, Türkiye’de üretimi yapılan araç tipleri için uygulanacak. Türkiye’de üretilmeyen araç tiplerinin, güncel AB tip onayı belgesine sahip olması gerekecek.Bu şekilde, Türkiye’de üretim yapan firmaların desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece Türkiye’de üretim yapan firmalar, ulusal yönetmelikteki istisnalardan yararlanacak, yurt dışında üretim yapan firmalar ise Avrupa tip onayını alacaklar.” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün itibariyle Cam Filmi Yasağı Bugün Resmen Kalkmış oldu. Doğrusu otomobil severler artık rahat bir nefes aldı.

Cam filmi yasak mı 2017? Hangi Cam Filmi Serbest? Tüm Merak Edilenler? Cam Filmi Serbest mi?

Cam Filmi ile İlgili ŞARTLAR EK 15

Resmi Gazete Konu ile ilgili Yayımlanan Talimatlar ve Ekler

Cam Filmi Yasağı Bugün Resmen Kalktı, Cam Filmi ile İlgili ŞARTLAR EK 15

1.1 Bir cam film tipi imalatçı veya ithalatçı tarafından bu Ek kapsamında AİTM onayı alınmalıdır. Cam filminin araca montajının onayı hususunda EK VI hükümleri geçerlidir.

1.2 Uygulama araç içinden yapılan filmleri kapsar. 1.3 dışındaki reklam amaçlı araç dışından yapılan folyo uygulamalarını kapsamaz.

1.3 Araç ön emniyet camına hiçbir şekilde cam filmi uygulanamaz.

1.4 Dış ışık yansıtma oranı % 15 üzerinde olan cam filmleri kullanılamaz.

1.5 Net cam film kalınlığı en fazla 80 mikrometre olmalıdır. (+2 mikrometre ölçüm toleransı uygulanır.)

1.6 Cam filmlerinde PVC malzeme kullanılamaz.

1.7 Kaplamada kullanılan yapıştırıcı malzeme akrilik esaslı olmalıdır.

1.8 Cam filmlerinin UV koruması en az % 98 olmalıdır.

1.9 Cam filmi uygulaması sadece cam panellerin iç yüzüne yapılmalıdır.

1.10 Araç sürücüsünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan emniyet camlarına uygulanan cam filmi ile birlikte ışık geçirgenliği en az % 70 olmalıdır.

1.11 Araç sürücüsünün arka görüş alanı içerisinde kalan emniyet camlarında uygulanacak cam filmlerinin ışık geçirgenliği en az % 20 olmalı ve film uygulandığında mutlaka aracın sağ ve solunda arka görüş sistemi bulunmalıdır.

1.12 Araçlara takılacak cam filmlerinin yeterlilik değerlendirmesini yaptırmak üzere cam filmi imalatçıları/ithalatçıları onay kuruluşuna veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşa bu yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde müracaat eder.

1.13 Aşağıdaki özellikler bakımından farklılık göstermeyen cam filmi aynı tip kabul edilir.

Filmin Markası,
Filmin Kalınlığı (1-29 mikrometre,30-39 mikrometre,40-50 mikrometre,51-80 mikrometre veya 80 mikrometre altında diğer kalınlıklar)
Filmin kimyasal bileşenleri
Işık geçirgenlik oranı (%20- %69,%70-%100)

1.14 Film kaplanmış camlar BM/AEK Regülasyonu 43 şartlarını aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak sağlamalıdır.

Numuneler üzerinde BM/AEK Regülasyonu 43 Ek 4 ila Ek 8’de tarif edilen deneylere ilaveten Ek 9’daki deneylerde yapılır. Her cam tipi (Lamine/toklaştırılmış) için ayrıca deneyler tekrarlanmalıdır.
Deneylerin yapılacağı camlar BM/AEK Regülasyonu 43’e göre onaylı olmalıdır.
Parçalanma deneyi sonrasında cam filmi uygulanmış camın parçalanma şartları aranmalı ancak dağılması beklenmelidir.
Cam filmi uygulanmış cam numuneleri üzerinde işaretleme bu Yönetmeliğe göre aranır.
BM/AEK Regülasyonu 43’e göre onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluştan alınmış test raporu bulunan cam filmi tipleri 2 yılda bir ara kontrole tabi tutulur.
Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş tarafından belirlenir.

1.15 Uygunluk değerlendirmesinden geçen cam filmi tipi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından rapor düzenlenir ve cam filminin üzerinde aşağıda yer alan şartlara göre işaretleme yapılır.İşaretlemede kullanılacak karakterlerin yüksekliği en az 3 mm olmalıdır. Bu işaretlemede en az aşağıdaki hususlara yer verilir:

Cam Filminin Markası,
İmalatçıların Tip işareti,
Rapor Onay Numarası,
Uygulama yapılan her camda en az bir adet bulunacak şekilde onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından verilmiş güvenlik etiketi,
Filmin ışık geçirgenliği.

1.16 Ürünlerin yeterli cam filmi imalatçıları/ithalatçıları dosyası, bayi listesi ve ürün listesi ile birlikte onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından saklanır.

1.17 Sadece TS 13347’ye göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almış ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları ile sözleşmesi bulunan firmalar cam filmi montajı yapabilir. Bu firmalar, bu yönetmeliğin 1.1 maddesi ve alt maddelerin hükümlerine uymak zorundadır. Bu yönetmeliğin yürürlülüğe girmesinden itibaren 3 yıl boyunca TS 12047’ye göre Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan yetkili servisler de cam filmi montajı yapabilir.

1.18 Araç camlarına film takılması sonrası onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından imalatçı ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları verilecek olan güvenlik etiketi onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşun web sitesi üzerinden izlenebilir.

1.19 Ek V/D veya Ek V/E’de belirtilen montaj uygunluk raporu araçta muhafaza edilir.

BİR CEVAP BIRAK